Tehlikeli - Tehlikesiz Geri Kazanımı

Tehlikeli - Tehlikesiz Geri Kazanımı
GERİ DÖN

Tesisimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili Tehlikeli ve Tehlikesiz atık geri kazanımı konusunda Çevre İzin ve Lisans belgesine sahiptir.
Tesisimiz değerli metal içerikli (Au, Ag, Pt, Pd, Rh, İr, Ru, Cu) atıkların geri kazanımı konusunda uzmanlaşmış ve % 98 oranında geri kazanım sağlamaktadır.

✧ Değerli Metal Bulaşmış Bez, Eldiven, Kıyafet vb. giysiler
✧ Filtre Torbaları
✧ Baca Filtreleri
✧ Arıtma Çamurları
✧ Anot Çamurları
✧ Anot Hurdası
✧ Bakır, Gümüş Elektrolizi Kaynaklı Çamurlar
✧ Pota Kırıkları