Çerez Politikası

Çerez Politikası

Say Ramat Kuyumculuk San. Ve Tic. Ltd. Şti. Çerez Politikası
Bu Çerez Politikası Say Ramat Kuyumculuk San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

Bu Çerez Politikası’nın amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

1. Çerez Nedir?
Çerez, internet tarayıcısının cihazınıza yerleştirdiği küçük bir veri dosyasıdır. Çerezin görevi, kullanıcının internet sitesine geri döndüğünü siteye bildirmektir. Çerezler kullanıcı tercihlerini hatırladıkları ve internet sitesini nasıl kullandığınızı analiz ettiği için faydalıdır. Çerezler tek başına sizi tanımlamada kullanılamaz.

1.1. İnternet sitemiz çerezleri nasıl kullanır?
Çerezleri, (i) internet sitemizin kullanımına ilişkin bilgileri depolamak için tercihlerinizi hatırlamak, (ii)  kullanıcıların internet sitemizdeki hareketlerini ve internet sitemizi kullanımını takip etmek, (iii) internet sitemizin nasıl kullanıldığını anlamak ve (iv) internet sitesini güvenli ve verimli bir şekilde kullanmanızı ve sitede gezinmenizi sağlamak gibi pek çok farklı amaçlar için kullanırız. Topladığımız verilerin istatiksel olduğunu ve herhangi bir kişisel bilgi içermediğini bilgilerinize sunarız.

2. Çerez Çeşitleri
Kullanım amaçlarına göre İnternet sitemizde aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır.

2.1. Zorunlu Çerezler: Bu çerezler İnternet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince kişisel veri işlemektedir. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin yerine getirilebilmesi (gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi) için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.
 
2.2. Performans ve Analitik Çerezler: Bu çerezler İnternet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine imkan tanıyan performans ve analitik amaçlarla kullanılmakta olup üçüncü taraf çerezlerdir.. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır.

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler
Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmakta ve bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Performans ve Analitik çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve genel-istatiksel bilgilerin elde edilmesi için kullanılır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında ve bir bilgi toplum hizmetini açıkça talep ettiğinizin aşikâr olmadığı
durumlarda rıza ile işlenmektedir.

İlgili Kişilerin Talepleri
İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre info@saymetal.com.tr e-posta adresine iletebilmektedir.

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları
Tarayıcı ayarları aracılığıyla kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Safari
Opera

İnternet sitemizin faaliyeti için bazı çerezlerin kullanımı zorunludur. Çerezleri engellemeniz halinde, internet sitemizi her ziyaretinizde, sağladığınız bilgileri yeniden girmeniz gerekir ve internet sitemizde bazı sayfaları görüntüleyemeyebilirsiniz. Çerez Politikası’nda değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız. İşbu politika en son 01.03.2024 tarihinde güncellenmiştir.